ITDV bilgi yarismasi

2017 YILI

İSVİÇRE DİN HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİĞİ VE İTDV TARAFINDAN DÜZENLENEN

11. DİNİ BİLGİLER YARIŞMASI İLE İLGİLİ ŞARTLAR

AMAÇ: İsviçre'de yaşayan müslüman çocuklarının dini bilgilerini geliştirmek, öğrenci ve velileri teşvik etmektir.

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

1- Yarışmacıların 2002 ile 2008 tarihleri arasında doğmuş olması.

2- 2010  Yılından itibaren İsviçre'de ikamet ediyor olması.

3-  Din görevlilerinin kendi cocukları yarışmaya katılamazlar.

4-  Önceki yıllarda  yapılan yarışmalarda 1. seçilen öğrenciler  2017 yılı Yarışmasına katılamayacaklardır.

5- Yarışmaya katılacak olan öğrenciler Cami Kayıt Sistemine yarışma tarihinden en az 3 ay önce kayıt yaptırmış olmalıdır.

6- Her cami yarışmaya kendi öğrencisi ile katılacaktır. (Camiler birleşerek yarışmaya giremezler.)

7- Cami kursuna kayıtlı yabancı ülke müslüman çocukları yarışmaya katılabilirler.

8- Her din görevlisi yarışmacı isimlerini ve Ausweis/Permi/Permesso fotokopilerini yarışmadan en son 1 ay öncesine kadar   yarışma komisyonu başkanı Fatih Gümüş’e  mail yoluyla bildireceklerdir.

9- Yarışmaya en az 2, en çok 3 öğrenci katılacaktır.

10-Bölge yarışmalarında jüri bölge din görevlilerinden oluşturulacaktır.

11- Final yarışmasında  Jüri, final yarışmasına öğrencisi katılmayan din görevlilerinden müşavirlikçe oluşturulacaktır. .

12- Yukarda belirtilen maddelere aykırı hareket eden din görevlisi ve dernek hakkında müşavirlikçe gerekli işlem yapılacaktır.

YARIŞMA KONULARI, USULÜ VE ŞARTLARI

A. YARIŞMA KATEGORİLERİ

Dini Bilgiler Yarışması Sorularının Kaynağı :

Din Hizmetleri Müşavirliğince hazırlanan 345 sorudur. Diğer sorular camilerde okutulan ve ITDV tarafından hazırlanan Temel Dini Bilgiler kitabından sorulacaktır.

B. YARIŞMA AŞAMALARI:

I.Aşama (Cami içi yarışma): Her din görevlisi, öğrencileri arasından belirleyeceği usül ile yarışmacıları kendisi tespit edecektir. Yarışmaya iki veya üç  öğrenci cinsiyet ayırımı olmadan katılabilir.

II.Aşama (Bölgelerdeki Camiler Yarışması): Final Yarışmasına en geç 7 gün  öncesine  kadar bölgeler kendi aralarında elemelerini yapacak, bölge koordinatörü  yarışma sonucunu tutanakla birlikte yarışma komisyonu başkanı Fatih Gümüş'e  mail yoluyla bildireceklerdir. Bölgesel yarışmalarda da yukarıdaki şartnamede belirtilen kurallar geçerlidir.

Final yarışmasına Din Görevlileri Bölgesel Gruplar çerçevesinde;

Kuzey Zürih Bölgesinden 2 Camii

Güney Zürih Bölgesinden 2 Camii

Sankt Gallen Bölgesinden 2 Camii

Argau-Basel Bölgesinden  2 Camii

Bern Bölgesinden  2 Camii

Zug Bölgesinden 2 Cami

Lozan Bölgesinden  2 Camii

Katılım olacaktır.

III.Aşama (Final Yarışması): Tesbit edilen camiler ve öğrenciler yarışacaktır.

Yarışmayı düzenleyen cami öğrencileri final yarışmasına direk katılır.

1.Dini Bilgiler  final yarışmasında, katılan bütün yarışmacılara 40 soru sorulacaktır.

40 Soru sonunda en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılır. İlk üç arasında eşitlik olması durumunda söz konusu yarışmacılara eşitlik bozulana kadar 20 soru daha sorulur.

Eşitliğin devamı halinde Jüri tarafından Temel Dini Bilgiler kitabından soru sorulacaktır.

3.Yarışma soruları bilgisayar ortamında perdeye yansıtılarak sesli ve görüntülü olarak yarışmacılara sorulacaktır.

4.Yarışmada birinci olan dernek bir sonraki yıl yarışmayı organize etme hakkına sahiptir.

Hakkından feragat etmesi durumunda, bu hak ikinci ve üçüncü sıradaki derneklere aittir.

5.Son üç yıl içerisinde yarışmayı düzenleyen cami birinci olsa bile tekrar yarışmayı düzenleyemez. Bu durumda ikinci veya üçüncü olan cami bir sonraki sene yarışmayı düzenler.

6.Yarışma Tertip Komisyonu Din Görevlileri:Eşref DALKIRAN, Fatih GÜMÜŞ, Hasbi SAVCI, Rüstem ÇONOĞLU, Arif ANAYURT, Nevzat ÇETİN, Adem DUSUN ve Mehmet KARABULUT’tan oluşturulmuştur.

C. YARIŞMA TARİHLERİ

Bölge Eleme Yarışması: Bölge Cami Din Görevlilerinin belirleyeceği zaman ve mekanda, en geç 07 Mayıs 2017 tarihine kadar yapılıp sonucu bölge koordinatörü tarafından, tutanakla yarışma komisyonu başkanı Fatih Gümüş’e mail yoluyla  bildirilecektir.

Final Yarışması: Zug derneği evsahipliğinde14 Mayıs 2017  Pazar Günü Saat 14:00’de Dorfmatt 1, 6343 Rotkreuz adresinde düzenlenecektir.

D. JÜRİLER

Final yarışmasında: Jüri Din Hizmetleri Müşavirliğince oluşturulacaktır.

E. ÖDÜLLENDİRME

Cami içi yarışmalarında, cami derneklerince, yarışmacı öğrencilere ödül ve hediyeler verilebilir.

Final Yarışmasında birinci, ikinci, üçüncü gelen öğrencilere İsviçre Türk Diyanet Vakfı tarafından  ödül verilecektir.

Ayrıca öğrencilere hediye vermek isteyen kişi, kurum ve derneklerin ödülleri, daha önceden bildirilmek suretiyle yarışma komisyonunca değerlendirilebilir.

NOT: Bu konuda daha geniş bilgi Din Görevlisi Fatih Gümüş’ten alınabilir.

Telefon: 078 628 33 06

E-mail: gumusfatih@yahoo.com.tr


 

 

 © 2015 fatihcamizug.ch